Hem

Felanmälan

Fel på kabel-tv-mottagningen anmäls till Knastrets tekniskt ansvarige Bengt Parentoft på

08-531 87 888 eller

070-425 35 97

Knastrets samfällighetsförening

gemensamhetsanläggning för kabel-tv på Stor- och Enskiftesvägen i Alby

OBS! Sidan är fortfarande under utveckling.

 

Årsstämman för Knastrets samfällighetsförening gav styrelsen i uppdrag att starta upp en hemsida för Knastret i enlighet med en motion om detsamma som inkommit till Årsstämman redan 2012. Sidan är fortfarande under uppbyggnad och kommer succesivt att uppdateras med mer information. Det betyder att en hel del rubriker, länkar och knappar inte leder till någon information eller text just nu. Hoppas att ni har överseende med detta en tid framöver.

 

Hasse Jordan, ordförande

Årsstämma 2018

 

Tisdagen den sjätte mars håller Knastrets samfällighetsförening sin ordinarie årsstämma 2018.

 

Kallelse med dagordning är utdelad till alla hushåll i Knastret, men finns även nedan för nedladdning tillsammans med övriga årsmöteshandlingar, klicka på textraden i listan.

 

 

Debiteringslängden, som innehåller mycket personuppgifter, finns inte för nedladdning. Den finns tillgänglig, för den som vill ta del av den, hemma hos ordföranden, Storskiftesvägen 37.

Som framgår av kallelsen hålls stämman i Subtopia. Lokalen heter Himmelriketoch ligger i Subtopias huvudbyggnad på plan 3. Mötet startar 19.00.

Välkomna till Årsstämma 2018 önskar Knastrets styrelse!

 

 

Vad är Knastret

 

Fastigheterna i samfälligheterna Enskiftet, Storskiftet, Tegskiftet och Vattenrallen ingår i Knastrets samfällighetsförening vars uppgift är att äga och förvalta en gemensamhetsanläggning för kabel-tv.

 

Knastrets samfällighetsförening... (text är ej färdig)