Om Knastret

Fastigheterna i samfälligheterna Enskiftet, Storskiftet, Tegskiftet och Vattenrallen ingår i Knastrets samfällighetsförening vars uppgift är att äga och förvalta en gemensamhetsanläggning för kabel-tv.


Här nedan har vi lagt upp Knastrets stadgar och anläggningsbeslut, klicka på texten i listan för att ladda ned dokumenten.