Hem

Felanmälan

Fel på kabel-tv-mottagningen anmäls? Kolla fört om det fungerar för grannarna.

Knastrets samfällighetsförening

gemensamhetsanläggning för kabel-tv på Stor- och Enskiftesvägen i AlbyFastigheterna i samfälligheterna Enskiftet, Storskiftet, Tegskiftet och Vattenrallen ingår i Knastrets samfällighetsförening vars uppgift är att äga och förvalta en gemensamhetsanläggning för kabel-tv.


Driftstörning! (20220221)

 En markförlagd kabel som är skadad vid en grönyta en bit från Storvretsvägen 38 efter fiber dragning.

Tekniker ska titta på detta för att se hur tele2 snabbast kan lösa problemet.

 Det påvekrar tjäntern för ett antal hushåll.


Årsstämma 2023

Måndagen den 6 mars håller Knastrets samfällighetsförening sin ordinarie årsstämma 2023. 


Kallelse med dagordning är utdelad till alla hushåll som ingår i Knastret, men den finns även nedan för nedladdning tillsammans med övriga årsmöteshandlingar, klicka på textraden i listan.Debiteringslängden, som innehåller mycket personuppgifter, finns inte för nedladdning. Den finns tillgänglig, för den som vill ta del av den, hemma hos ordföranden.


Som framgår av kallelsen hålls stämman i Subtopia. Lokalen heter Himmelriket och ligger i Subtopias huvudbyggnad på plan 3. Mötet startar 19.00.


Välkomna till Årsstämma 2023 önskar Knastrets styrelse!