Arkiv


Årsstämma 2023

Måndagen den 6 mars höll Knastrets samfällighetsförening sin ordinarie årsstämma 2023


Kallelse med dagordning är utdelad till alla hushåll som ingår i Knastret, men den finns även nedan för nedladdning tillsammans med övriga årsmöteshandlingar, klicka på textraden i listan.Debiteringslängden, som innehåller mycket personuppgifter, finns inte för nedladdning. Den finns tillgänglig, för den som vill ta del av den, hemma hos ordföranden.


Som framgår av kallelsen hålls stämman i Subtopia. Lokalen heter Himmelriket och ligger i Subtopias huvudbyggnad på plan 3. Mötet startar 19.00.


Välkomna till Årsstämma 2023 önskar Knastrets styrelse!

Protokoll från årsstämman 2021

Måndagen den sjunde juni höll Knastrets samfällighetsförening sin ordinarie årsstämma 2021. 


Med anledning av den pågående pandemin och med stöd av Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor genomfördes årsstämman detta år något försenat och med poströstning.


Nu är protokollet från stämman justerat. På grund av stämmans i år annorlunda genomförande har protokollet redan delats ut till alla hushåll. Som vanligt kan du här på hemsidan ladda ned protokollet och bilagorna till protokollet. Bilaga 10, Debiteringslängden, som innehåller mycket personuppgifter, finns inte för nedladdning. Den finns tillgänglig, för den som vill ta del av den, hemma hos ordföranden, Storskiftesvägen 37.Med vänliga hälsningar, Knastrets styrelse!

Protokoll från årsstämman 2020

Tisdagen den tredje mars höll Knastrets samfällighetsförening sin ordinarie årsstämma 2020.


Nu är protokollet från stämman justerat och nedan kan du ladda ned protokollet och bilagorna till protokollet. Bilaga 9, Debiteringslängden, som innehåller mycket personuppgifter, finns inte för nedladdning. Den finns tillgänglig, för den som vill ta del av den, hemma hos ordföranden, Storskiftesvägen 37.Med vänliga hälsningar, Knastrets styrelse!

Protokoll från årsstämman 2019


Tisdagen den femte mars höll Knastrets samfällighetsförening sin ordinarie årsstämma 2019.


Nu är protokollet från stämman justerat och nedan kan du ladda ned protokollet och bilagarna till protokollet. Bilaga 10, Debiteringslängden, som innehåller mycket personuppgifter, finns inte för nedladdning. Den finns tillgänglig, för den som vill ta del av den, hemma hos ordföranden, Storskiftesvägen 37.Välkomna till Årsstämma 2019 önskar Knastrets styrelse!Protokoll från årsstämman 2018


Tisdagen den sjätte mars höll Knastrets samfällighetsförening sin ordinarie årsstämma.


Nu är protokollet från stämman justerat och nedan kan du ladda ned protokollet och bilagarna till protokollet. Bilaga 9, Debiteringslängden, som innehåller mycket personuppgifter, finns inte för nedladdning. Den finns tillgänglig, för den som vill ta del av den, hemma hos ordföranden, Storskiftesvägen 37.Med vänliga hälsningar, styrelsen

Protokoll från årsstämman 2017


Tisdagen den sjunde mars höll Knastrets samfällighetsförening sin ordinarie årsstämma.


Nu är protokollet från stämman justerat och nedan kan du ladda ned protokollet och bilagarna till protokollet. Bilaga 9, Debiteringslängden, som innehåller mycket personuppgifter, finns inte för nedladdning. Den finns tillgänglig, för den som vill ta del av den, hemma hos ordföranden, Storskiftesvägen 37.Med vänliga hälsningar, styrelsen

Protokoll från årsstämman 2016


Tisdagen den åttonde mars höll Knastrets samfällighetsförening sin ordinarie årsstämma.


Nu är protokollet från stämman justerat och nedan kan du ladda ned protokollet med bilagor. Debiteringslängden (bilaga 9), som innehåller mycket personuppgifter, finns inte för nedladdning. Den finns tillgänglig, för den som vill ta del av den, hemma hos ordföranden, Storskiftesvägen 37.
Med vänliga hälsningar, styrelsen

Protokoll från årsstämman 2015


Tisdagen den tredje mars höll Knastrets samfällighetsförening sin ordinarie årsstämma.


Nu är protokollet från stämman justerat och nedan kan du ladda ned protokollet och bilagarna till protokollet. Bilaga 9, Debiteringslängden, som innehåller mycket personuppgifter, finns inte för nedladdning. Den finns tillgänglig, för den som vill ta del av den, hemma hos ordföranden, Storskiftesvägen 37.Eftersom vissa årsmötesbeslut påverkade budgeten för 2015 (bilaga 8), finns den budget som kunde laddas ned innan mötet och som delades ut på stämman nedan för nedladdning för den som vill jämföra.


Årsstämma 2021

Måndagen den sjunde juni håller Knastrets samfällighetsförening sin ordinarie årsstämma 2020. 


Med anledning av den pågående pandemin och med stöd av Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor genomförs årsstämman detta år något försenat och med poströstning.


Kallelse med dagordning samt poströstningsformulär är utdelad till alla hushåll som ingår i Knastret, men den finns även nedan för nedladdning tillsammans med övriga årsmöteshandlingar, klicka på textraden i punktlistan.


  Välkomna att deltaga i Årsstämman 2021 med din poströst senast 18.00, 7 juni 2021!

  Vänliga hälsningar, Knastrets styrelse!

  Årsstämma 2020

  Tisdagen den tredje mars håller Knastrets samfällighetsförening sin ordinarie årsstämma 2020.


  Kallelse med dagordning är utdelad till alla hushåll som ingår i Knastret, men den finns även nedan för nedladdning tillsammans med övriga årsmöteshandlingar, klicka på textraden i listan.  Debiteringslängden, som innehåller mycket personuppgifter, finns inte för nedladdning. Den finns tillgänglig, för den som vill ta del av den, hemma hos ordföranden, Storskiftesvägen 37.


  Som framgår av kallelsen hålls stämman i Subtopia. Lokalen heter Himmelriket och ligger i Subtopias huvudbyggnad på plan 3. Mötet startar 19.00.


  Välkomna till Årsstämma 2020 önskar Knastrets styrelse!

  Årsstämma 2019


  Tisdagen den femte mars håller Knastrets samfällighetsförening sin ordinarie årsstämma 2019.


  Kallelse med dagordning är utdelad till alla hushåll som ingår i Knastret, men den finns även nedan för nedladdning tillsammans med övriga årsmöteshandlingar, klicka på textraden i listan.  Debiteringslängden, som innehåller mycket personuppgifter, finns inte för nedladdning. Den finns tillgänglig, för den som vill ta del av den, hemma hos ordföranden, Storskiftesvägen 37.

   

  Som framgår av kallelsen hålls stämman i Subtopia. Lokalen heter Himmelriketoch ligger i Subtopias huvudbyggnad på plan 3. Mötet startar 19.00.

   

  Välkomna till Årsstämma 2019 önskar Knastrets styrelse!
  Årsstämma 2018


  Tisdagen den sjätte mars håller Knastrets samfällighetsförening sin ordinarie årsstämma 2018.


  Kallelse med dagordning är utdelad till alla hushåll i Knastret, men finns även nedan för nedladdning tillsammans med övriga årsmöteshandlingar, klicka på textraden i listan.  Debiteringslängden, som innehåller mycket personuppgifter, finns inte för nedladdning. Den finns tillgänglig, för den som vill ta del av den, hemma hos ordföranden, Storskiftesvägen 37.

   

  Som framgår av kallelsen hålls stämman i Subtopia. Lokalen heter Himmelriketoch ligger i Subtopias huvudbyggnad på plan 3. Mötet startar 19.00.

   

  Välkomna till Årsstämma 2018 önskar Knastrets styrelse!
  Årsstämma 2017


  Tisdagen den sjunde mars håller Knastrets samfällighetsförening sin ordinarie årsstämma 2017.


  Kallelse med dagordning är utdelad till alla hushåll i Knastret, men finns även nedan för nedladdning tillsammans med övriga årsmöteshandlingar, klicka på textraden i listan.  Debiteringslängden, som innehåller mycket personuppgifter, finns inte för nedladdning. Den finns tillgänglig, för den som vill ta del av den, hemma hos ordföranden, Storskiftesvägen 37.

   

  Som framgår av kallelsen hålls stämman i Subtopia. Lokalen heter Himmelriketoch ligger i Subtopias huvudbyggnad på plan 3. Mötet startar 19.00.

   

  Välkomna till Årsstämma 2017 önskar Knastrets styrelse!
  Årsstämman 2016


  Tisdagen den åttonde mars håller Knastrets samfällighetsförening sin ordinarie årsstämma 2016.


  Kallelse med dagordning är utdelad till alla hushåll i Knastret den 15 februari, men finns även nedan för nedladdning tillsammans med övriga årsmöteshandlingar, klicka på texten i listan.

  Debiteringslängden, som innehåller mycket personuppgifter, finns inte för nedladdning. Den finns tillgänglig, för den som vill ta del av den, hemma hos ordföranden, Storskiftesvägen 37.


  Som framgår av kallelsen hålls stämman i Subtopia i en lokal som heter Himmelriket. Ta hissen i Subtopias huvudbyggnad till plan 3. Mötet startar 19.00.


  Välkomna till Årsstämma 2016 önskar Knastrets styrelse!