Hem

Felanmälan

Fel på kabel-tv-mottagningen anmäls till Knastrets tekniskt ansvarige Bengt Parentoft på

08-531 87 888 eller

070-425 35 97

Knastrets samfällighetsförening

gemensamhetsanläggning för kabel-tv på Stor- och Enskiftesvägen i AlbyFastigheterna i samfälligheterna Enskiftet, Storskiftet, Tegskiftet och Vattenrallen ingår i Knastrets samfällighetsförening vars uppgift är att äga och förvalta en gemensamhetsanläggning för kabel-tv.


Årsstämma 2022

Tisdagen den åttonde mars håller Knastrets samfällighetsförening sin ordinarie årsstämma 2022. 


Kallelse med dagordning är utdelad till alla hushåll som ingår i Knastret, men den finns även nedan för nedladdning tillsammans med övriga årsmöteshandlingar, klicka på textraden i listan.Debiteringslängden, som innehåller mycket personuppgifter, finns inte för nedladdning. Den finns tillgänglig, för den som vill ta del av den, hemma hos ordföranden, Storskiftesvägen 37.


Som framgår av kallelsen hålls stämman i Subtopia. Lokalen heter Himmelriket och ligger i Subtopias huvudbyggnad på plan 3. Mötet startar 19.00.


Välkomna till Årsstämma 2022 önskar Knastrets styrelse!